Aktiviteter

 

Välkomna!

 

 

OBS! Ändring av inlämningen till Honungsbedömningen, den görs innan medlemsmötet mellan kl: 17.00- 18.00
* Kaffekorg medtages om inget annat anges
Styrelsen har möte första onsdagen i månaden
Föreningsbigården = Öppet för allmänheten ojämna onsdagar och vi medlemmar pratar bin!
OBS! Erikstad/Grinstad refererar till konferensrummen i markplan bredvid Medborgarkontoret Storgatan 13 i Mellerud