Aktiviteter

 

Välkomna!

 

Aktiviteter för 2020

 

* Kaffekorg medtages om inget annat anges
Styrelsen har möte första onsdagen i månaden
Öppet hus = Öppet för allmänheten !
OBS! Erikstad/Grinstad refererar till konferensrummen i markplan bredvid Medborgarkontoret Storgatan 13 i Mellerud
Med reservation för förändringar!