Aktiviteter

 

Välkomna!

 

 

Aktiviteter för 2020 är under planering

 

* Kaffekorg medtages om inget annat anges
Styrelsen har möte första onsdagen i månaden
Föreningsbigården = Öppet för allmänheten ojämna onsdagar och vi medlemmar pratar bin!
OBS! Erikstad/Grinstad refererar till konferensrummen i markplan bredvid Medborgarkontoret Storgatan 13 i Mellerud