Aktiviteter

 

Välkomna!

 

Aktiviteter

 

Årsmötet för 2020 är framflyttat till november 2021, vilket innebär att vi kommer att ha två Årsmöten efter varandra.
På grund av rådande omständigheter blev mycket inställt 2020 men vi hoppas på att genomföra aktiviteterna som var planerade under 2021

 

 

* Kaffekorg medtages om inget annat anges
Styrelsen har möte första onsdagen i månaden
Öppet hus = Öppet för allmänheten !
OBS! Erikstad/Grinstad refererar till konferensrummen i markplan bredvid Medborgarkontoret Storgatan 13 i Mellerud
Med reservation för förändringar!