Aktiviteter

 

Välkomna!

 

Aktiviteter
Inlämning av Honung för bedömning sker den 13/10 kl: 18.00 – 20.00, bestämd storlek 500 gr brukar, hos Ingvar Lisius, Landsvägsgatan 6, Mellerud tel: 0761-03 82 23. OBS! GLÖM inte att ta med Bihusesynen för uppvisning!!

 

Nästa träff är Honungsbedömningen den 20/10 kl: 18.00 – 20.00 , Erikstad/Grindstad

 

Årsmötet sker den 17/11 kl: 18.00 – 20.00 i konferenslokalerna Erikstad/Grindstad då kommer två årsmöten att avhandlas efter varandra 2020 först.
Årsmötet för 2020 är framflyttat till november 2021, vilket innebär att vi kommer att ha två Årsmöten efter varandra.

 

 

* Kaffekorg medtages om inget annat anges
Styrelsen har möte första onsdagen i månaden
OBS! Erikstad/Grinstad refererar till konferensrummen i markplan bredvid Medborgarkontoret Storgatan 13 i Mellerud
Med reservation för förändringar!