Åsnebyn

    MBO Föreningsbigård

 

Sedan 1 april, 2017 har föreningen, i samarbete med Hushållningssällskapet, en bigård i Åsnebyn. Bigården består av ett antal bikupor i föreningens regi.

Där har föreningen också tillgång till både mötes- och kurslokaler. Kursverksamheten fick också en rivstart under april 2017 med en nybörjarkurs där över tio nya deltagare fick en bra introduktion i biodling. Målet för dessa kurser är att medlemmarna vid årets slut ska ha minst en egen bikupa att ta hand om inför vintern vilket de flesta också hade.

Föreningens avsikt med kursverksamheten är att öka insikten om binas viktiga arbete med pollinering av allt som växer. Under sommar halvåret kommer biodlare för att se till sina kupor som finns i Åsnebyn och kan då svara på frågor. Vill man vara säker på att vi är där, så ta en titt på våra aktiviteter när vi har träffar/öppet hus då är vi garanterat här, samt att det kommer föreläsare och andra roligheter. För andra tider går det bra att ta kontakt med oss så kommer vi och guidar, efter överenskommelse.

Våren 2018 uppförde vi en visningskupa som står vid gaveln av ladugården. Där det finns möjlighet att titta på våra arbetande bin.

Här nedan ser ni en del av arbetet vid uppförandet att vår visningskupa.

               

 

Visningskupan är klar och invigning har vi haft där Ordförande Stig Granath klippte blå/gult band och bubble! Det blev en ganska stor artikel i Melleruds Nyheter, vilket var mycket roligt, stort Tack till Gunnar Landegren som ordnade detta.

  

  

 

 

2022 Fick vi tillskott i bigården med Dalslands Sparbank som ville ha en bikupa som de får honung från.