Åsnebyn

    MBO Föreningsbigård

 

Sedan 1 april, 2017 har föreningen, i samarbete med Hushållningssällskapet, en bigård i Åsnebyn. Bigården består av ett antal bikupor i föreningens regi.

Där har föreningen också tillgång till både mötes- och kurslokaler. Kursverksamheten fick också en rivstart under april med en nybörjarkurs där över tio nya deltagare fick en bra introduktion i biodling. Målet för dessa kurser är att medlemmarna vid årets slut ska ha minst en egen bikupa att ta hand om inför vintern.

Föreningens avsikt med kursverksamheten är att öka insikten om binas viktiga arbete med pollinering av allt som växer.Vi finns också tillgängliga under sommaren varannan onsdag från kl: 18.00 till ca 20.00, beroende på väder.

Under våren 2018 uppför vi en visningskupa som står vid gaveln av ladugården. Där det ska finnas möjlighet att titta på våra arbetande bin.

Lördagen den 5/5 hade vi arbetsdag på Åsnebyn och kom igång med uppförandet av visningskupan. Vi har sågat, målat och skruvat och är på god väg med skyddspaneler och kommer att fortsätta med arbetet ytterligare då dagen inte räckte till.

               

 

Visningskupan är klar och invigning har vi haft där Ordförande Stig Granath klippte blå/gult band och bubble! Det blev en ganska stor artikel i Melleruds Nyheter, vilket var mycket roligt, stort Tack till Gunnar Landegren som ordnade detta.