Melleruds Biodlarförening

      Välkommen

 

Det här är Melleruds Biodlarförening
Melleruds biodlarförening har en över 100 år lång historia och grundades 1915. Medlemstalet har varierat genom åren. Idag har vi runt 60 medlemmar.

Vi har i föreningen medlemmar med stora kunskaper inom biodling. Föreningen ser det som en viktig uppgift att förmedla den kunskapen till nya biodlare. Detta gör vi genom nybörjarkurser och även andra typer av kurser som är relevanta för både nya och gamla biodlare i samarbete med Vuxenskolan. Vi samarbetar även med Hushållningssällskapet Väst som vi hyr utrymmen av på Åsnebyn där vår bigård finns för våra medlemmar och där vi samlas och har våra kurser, föreläsningar, trivselkvällar med bisysslor och surr. Vi har även 2022 startat ett samarbete med Dalslands Sparbank som vill främja den biologiska mångfalden och våra pollinerare, de har sponsrat en bikupa hos MBO som de får honung från.

Föreningen har också samarbete med andra biodlarföreningar. Vi arbetar gemensamt för att främja utveckling och forskning med inriktning på trygg och riktig biodling.

Nya medlemmar är välkomna i vår förening. Önskar du en ny, rolig och lärorik hobby? Eller är du ”bara” intresserad av hur biodling går till? Tveka då inte – ta kontakt med vår förening genom mail: mbiodlarforening@gmail.com

Eller med Sveriges Biodlares Riksförbunds hemsida: www.biodlarna.se

MBO Facebook